Leidimo duomenys


Paslaugos teikėjas: Henkel Central Eastern Europe GmbH
Registruota buveinė:

Erdbergstraße 29
A-1030 Wien

Pašto adresas: Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Telnr.:    0043 1 71104
Telefax: 0043 1 71104 2523
Komercinis registras: Handelsgericht Wien, FN 79307d
Federaliniai ekonominiai rūmai: WKO
PVM mokėtojo Nr.: ATU 142 00700
El. paštas: Corporate Communications


Produktai ir rinkos