Naudojimo sąlygos

Įžanga
SVARBI INFORMACIJA JAV GYVENTOJAMS
ŠI INTERNETO SVETAINĖ IR JOJE ESANTI INFORMACIJA NĖRA TAIKYTINA ASMENIMS, KURIE PRIE ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS TURI PRIEIGĄ IŠ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ (JAV) TERITORIJOS ARBA YRA JAV PILIEČIAI ARBA GYVENTOJAI. MINĖTUOSIUS ASMENIS MALONIAI PRAŠOME ŽIŪRĖTI SAVO VIETINES „HENKEL“ INTERNETO SVETAINES ARBA „HENKEL“ GRUPĖS JAV BENDROVIŲ INTERNETO SVETAINES. ATSIPRAŠOME UŽ SUKELTUS NEPATOGUMUS.

Naudodamiesi šia interneto svetaine jūs sutinkate su mūsų naudojimo sąlygomis. Jeigu jūs nesutinkate, neturėtumėte naudotis šia interneto svetaine. Bendrovei „Henkel“ prieinami asmens duomenys jums naršant ir kitaip naudojantis šia interneto svetaine yra tvarkomi tik pagal toliau privatumo nuostatuose numatytas gaires ir su privatumu susijusius įstatymus. Mes galime kartkartėmis keisti arba peržiūrėti sąlygas ir mūsų privatumo nuostatus, todėl kiekvieną kartą lankydamiesi šioje svetainėje peržiūrėkite šią skiltį, kad žinotumėte naujausias sąlygas. Šioje interneto svetainėje yra „Henkel“ vadovybės įsitikinimais paremti pareiškimai apie perspektyvas. Šioje interneto svetainėje vartojami tokie žodžiai kaip „viltis“, „ketinti“, „tikėti“, „vertinti“, „laukti“, „planuoti“ ir „numatyti“ yra skirti pareiškimams apie perspektyvas atpažinti. Šie pareiškimai jų pateikimo dieną atspindi „Henkel“ požiūrį į būsimus įvykius, ir tam tikra rizika ir neapibrėžtumas išlieka. Daug veiksnių gali lemti, kad faktiniai rezultatai iš esmės skirsis nuo čia numatytų, tarp jų - bendrųjų ekonominių ir verslo sąlygų pokyčiai, valiutų kursų ir palūkanų normų pokyčiai, bendrovės išlaidos, rizika, susijusi su bylinėjimusi ir tarptautinėmis operacijomis, konkuruojančių gaminių pristatymas, naujų produktų arba paslaugų nepakankamas priėmimas, verslo strategijos pokyčiai, įsigytų bendrovių ir susijungimų integracija bei aplinkos apsaugos, reguliavimo ir intelektinės nuosavybės klausimai. Neskaitant teisinių prievolių, susijusių su teisingais pareiškimais apie perspektyvas, bendrovė „Henkel“ neketina nuolat atnaujinti bet kurio ar visų šių pareiškimų apie perspektyvas.

Bendrosios naudojimo sąlygos
1. Nuosavybė ir valdymas
Ši interneto svetainė priklauso ir yra valdoma bendrovės „Henkel CEE GmbH“, kurios adresas yra Vienna, Erdbergstraße 29, 1030 Viena, Austrija. Jūsų naudojimasis šia svetaine reiškia, kad sutinkate laikytis ir elgtis pagal šias „Henkel“ naudojimo sąlygas (toliau – Sąlygos).

2. Nuorodos
Jūsų patogumui ir naudojimuisi šioje interneto svetainėje gali būti nuorodos į ne bendrovei „Henkel“ priklausančias interneto svetaines.  Atkreipiame dėmesį, kad šių interneto svetainių turinio bendrovė „Henkel“ negali kontroliuoti ir daryti jam įtakos. Be to, nors „Henkel“ ir gali pateikti nuorodą į ne bendrovės „Henkel“ interneto svetainę, tačiau turėtų būti suprantama, kad „Henkel“ nepatvirtina ir neremia šių interneto svetainių. Kaip ir bus nurodyta žemiau, bendrovė „Henkel“ nėra jokiu būdu atsakinga už šių interneto svetainių turinį arba jų naudojimo pasekmes. Jeigu nuspręsite šiose interneto svetainėse užsisakyti prekių arba paslaugų, informuojame, kad bendrovė „Henkel“ tuose sandoriuose nedalyvauja ir neprisiima jokios galinčios atsirasti atsakomybės jūsų arba bet kurios trečiosios šalies atžvilgiu.

3. JOKIOS GARANTIJOS
„HENKEL“ NEPATEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ ARBA GARANTIJŲ DĖL ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS TEISINGUMO IR AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ATNAUJINTI MINĖTĄ INFORMACIJĄ. BE TO, „HENKEL“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS TURINIO KLAIDAS ARBA NEPAMINĖTĄ INFORMACIJĄ. VISKAS ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE YRA PATEIKTA JUMS „KAIP YRA“ IR „KAIP YRA PRIEINAMA“.

4. ŽALA
NAUDODAMIESI ŠIA „HENKEL“ INTERNETO SVETAINE JŪS SUTINKATE SU ŠIOMIS NUOSTATOMIS: „HENKEL“ ATSAKO PAGAL ĮSTATYMŲ NUOSTATAS DĖL TYČIA IR DĖL DIDELIO NEATSARGUMO PADARYTOS ŽALOS,  KURIĄ JŪS PATYRĖTE DĖL NAUDOJIMOSI ŠIA INTERNETO SVETAINE. JEIGU ESATE PREKYBININKAS, „HENKEL“ ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA TA ŽALA IR ŽALOS APIMTIMI, KURIĄ PAGRĮSTAI GALIMA NUMATYTI JŪSŲ NAUDOJIMOSI ŠIA INTERNETO SVETAINE LAIKU. MINĖTAS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS NETAIKOMAS, JEIGU „HENKEL“ PAŽEIDŽIA ESMINĮ SUTARTINĮ ĮSIPAREIGOJIMĄ ARBA „HENKEL“ ORGANAS VEIKIA TYČIA. TAIP PAT ŠIS APRIBOJIMAS NETAIKOMAS SVEIKATOS SUŽALOJIMO, GYVYBĖS ATĖMIMO IR NETURTINĖS ŽALOS PADARYMO ATVEJAIS. VISAIS KITAIS ATVEJAIS „HENKEL“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS, ĮSKAITANT IR CIVILINĘ ATSAKOMYBĘ. TAI NETURĖS ĮTAKOS „HENKEL“ ĮSTATYMINEI ATSAKOMYBEI , KYLANČIAI IŠ ATSAKOMYBĖS UŽ GAMINIUS ĮSTATYMO. TOS PAČIOS SĄLYGOS TAIKYTINOS IR AIŠKIAI IŠREIKŠTOMS KOKYBĖS GARANTIJOMS (JEIGU TOKIŲ YRA) IR ASMENŲ SUŽALOJIMAMS. TA APIMTIMI, KIEK ATSAKOMYBĖ DĖL REIKALAVIMŲ BENDROVEI „HENKEL“ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO YRA NEPRISIIMTA ARBA APRIBOTA, TOS PAČIOS SĄLYGOS YRA TAIKOMOS REIKALAVIMAMS DĖL ŽALOS ATLYGINIMO „HENKEL“ FILIALAMS IR PADALINIAMS BEI „HENKEL“ TARNAUTOJAMS, DIREKTORIAMS, SAVININKAMS, DARBUOTOJAMS IR AGENTAMS. JEIGU ŠI „HENKEL“ INTERNETO SVETAINĖ SUTEIKIA JUMS GALIMYBĘ JOJE ĮSIGYTI „HENKEL“ GAMINĮ ARBA PASLAUGĄ, TIEMS TEISINIAMS SANDORIAMS BUS TAIKOMOS SPECIALIOS SĄLYGOS. PRIEŠ ATLIKDAMI BET KOKĮ SANDORĮ, ATIDŽIAI PERŽIŪRĖKITE IR PATVIRTINKITE MINĖTAS SĄLYGAS.

5. Pareiškimai apie perspektyvas
Šioje interneto svetainėje yra „Henkel“ vadovybės įsitikinimais paremti pareiškimai apie perspektyvas. Šioje interneto svetainėje vartojami tokie žodžiai kaip „viltis“, „ketinti“, „tikėti“, „vertinti“, „laukti“, „planuoti“ ir „numatyti“ yra skirti pareiškimams apie perspektyvas atpažinti. Šie pareiškimai jų pateikimo dieną atspindi „Henkel“ požiūrį į būsimus įvykius, ir tam tikra rizika ir neapibrėžtumas išlieka. Daug veiksnių gali lemti, kad faktiniai rezultatai iš esmės skirsis nuo čia numatytų, tarp jų bendrųjų ekonominių ir verslo sąlygų pokyčiai, valiutų kursų ir palūkanų normų pokyčiai, bendrovės išlaidos, rizika, susijusi su bylinėjimusi ir tarptautinėmis operacijomis, konkuruojančių gaminių pristatymas, naujų produktų arba paslaugų nepakankamas priėmimas, verslo strategijos pokyčiai, įsigytų bendrovių ir susijungimų integracija bei aplinkos apsaugos, reguliavimo ir intelektinės nuosavybės klausimai. Neskaitant teisinių prievolių, susijusių su teisingais pareiškimais apie perspektyvas, bendrovė „Henkel“ neketina nuolat atnaujinti bet kurio ar visų šių pareiškimų apie perspektyvas.

6. Intelektinė nuosavybė
Atkreipkite dėmesį, kad bendrovė „Henkel“ laikosi politikos įgyvendinti savo intelektinės nuosavybės teises tiek, kiek tik tai leidžia įstatymai, įskaitant baudžiamųjų sankcijų siekimą. Šioje interneto svetainėje pateikti prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai (toliau – Prekių ženklai) yra registruotieji ir neregistruotieji prekių ženklai, kurie pagal nuosavybės teisę arba licenciją priklauso „Henkel“ arba su „Henkel“ susijusioms bendrovėms. Jokia šioje interneto svetainėje esanti informacija nei pagal prasmę, nei kitaip negali būti suprantama, kaip suteikianti licenciją arba teisę į intelektinę nuosavybę be aiškaus raštiško „Henkel“ sutikimo. Be to, bet kokiam šios interneto svetainės turinio dauginimui, perdavimui, keitimui arba naudojimui kitais nei asmeniniais ar nekomerciniais tikslais, reikalingas išankstinis raštiškas bendrovės „Henkel“ sutikimas ir ant kiekvienos šios interneto svetainės turinio arba jo dalies kopijos turi būti pateiktas šis autorių teisių pranešimas: © 2013 m. „Henkel CEE GmbH“, Austrija. Visos teisės saugomos.

7. „Henkel“ gaminiai
Įsidėmėkite: „Henkel“ grupės bendrovių gaminių galima įsigyti daugelyje pasaulio vietų. Šioje interneto svetainėje gali būti aprašyti arba parodyti gaminiai, kurių negalima įsigyti jūsų šalyje. Šie aprašymai yra tik informacinio pobūdžio ir nereiškia, kad šie gaminiai, prekių ženklai arba patentai yra prieinami jūsų šalyje. Bendrovės „Henkel“ skelbiamoje informacijoje pasauliniame žiniatinklyje gali būti nuorodos arba kryžminės nuorodos į „Henkel“ gaminius, programas ir paslaugas, kurios nėra skelbiamos arba prieinamos jūsų šalyje. Šios nuorodos nereiškia, kad „Henkel“ ketina paskelbti arba padaryti prieinamus šiuos gaminius, programas arba paslaugas jūsų šalyje. Dėl informacijos apie gaminius, programas ir paslaugas, kurios gali būti prieinamos jums, kreipkitės į savo vietinį „Henkel“ atstovą.

8. Taikoma teisė / jurisdikcijos vieta
Šios interneto svetainės naudojimui ir visai čia esančiai informacijai, įskaitant nuorodas į trečiųjų šalių interneto svetaines, o taip pat sąlygoms bei privatumo nuostatoms taikoma Austrijos materialioji teisė, neskaitant Jungtinių Tautų Konvencijos dėl tarptautinio prekių pardavimo. Visų ginčų, nesutarimų arba ieškinių, kylančių arba susijusių su šiomis sąlygomis arba šios interneto svetainės ir joje esančios informacijos naudojimu, jurisdikcijos vieta yra Viena, Austrija.


Produktai ir rinkos